Pałac Mortęgi to zabytkowy kompleks, w skład którego wchodzą: budynek pałacu, zabudowania folwarczne z XIV wieku oraz park w stylu angielskim z końca XIX wieku. Największych zmian dokonano po 1800 roku, gdy z dworu rycerskiego powstała przepiękna neoklasycystyczna budowla.
Całość znajduje się w niewielkiej wsi Mortęgi, położonej niedaleko Lubawy, w  województwie warmińsko-mazurskim.
Początki osadnictwa na terenie wsi Mortęgi nie są znane. Wiadomo, że w XIV w. Mortęgi były wsią szlachecką zorganizowaną na prawie polskim. Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Michał Kϋchmeister nadał Mortęgom prawa chełmińskie.
Wielki Mistrz Dytryk von Aldenburg nadał dobra w Mortęgach Ludwikowi z Krzykos. W 1402 r. miało miejsce dodatkowe potwierdzenie nadania, już dla Ludwika z Mortęg, nie z Krzykos, który dał początek rodowi Mortęskich. Z rodu tego wywodziło się kilka znanych historii postaci, między innymi dwaj wojewodowie chełmińscy oraz patronka Pałacu Magdalena Mortęska (ur. 1554 r.), która założyła w Chełmnie przy klasztorze szkołę z internatem dla dziewcząt z rodu szlacheckiego. Do szkoły tej zjeżdżały dziewczęta z całej Korony i Litwy.
Od 1667 roku właścicielem Mortęg został Stanisław Narzymski, następnie majątek przeszedł w ręce niemieckie. Pałac i park powstały około połowy XIX w.
W XX w. do 1945 roku właścicielami Mortęg była rodzina Gaigerów. Po parcelacji majątku w 1945 r. Pałac do 1947 r. stał pusty, a następnie w latach 1947-50 mieścił się w nim Uniwersytet Ludowy. Od 1950 r. do 2013 r. w Pałacu znajdowały się pomieszczenia biurowe Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Mortęgach, a w latach 1950-1960 szkoła podstawowa i w latach 1977 - 1979 przedszkole.

Rezerwacje

Teraz każdy zarejestrowany i zalogowany użytkownik, ma możliwość dokonania rezerwacji on-line terminów jazd konnych w Stajni Mortęgi, a niebawem również rezerwacji noclegów w Kompleksie Pałacowym.

DAWNA ŚWIETNOŚĆ PAŁACU

W 2013 roku nowymi właścicielami posiadłości stali się właściciele firmy JS PPUHiE Szynaka. Alina i Jan Szynaka za honorowy cel postawili sobie odtworzenie wielowiekowej historii zabytkowego Pałacu oraz budynków do niego należących.

Nowoczesne Centrum

Po rewitalizacji obiektu w Pałacu Mortęgi powstanie centrum konferencyjno –szkoleniowe, z sześcioma multimedialnymi salami konferencyjnymi, mogącymi pomieścić jednocześnie 500 osób, salą balową z oranżerią oraz bankietowa sala restauracyjna. Do dyspozycji Gości oddane będzie nowoczesne SPA, z trzema gabinetami zabiegowymi oraz trzema saunami i basenem.
Obecnie w obrębie zespołu pałacowo-parkowego prowadzone są intensywne prace, zmierzające w kierunku przywrócenia jego dawnej świetności.

Rekreacja z końmi

Już dziś funkcjonuje tu nowoczesny ośrodek jeździecki - budynki stajenne i ujeżdżalnia, spełniające wymogi bezpieczeństwa i komfortu zwierząt. Stajnia Mortęgi świadczy szerokie usługi rekreacji w siodle dla dzieci i dorosłych. Nasze tereny cechuje duża ilość lasów i otwartych przestrzeni, umożliwiających organizowanie konnych przejażdżek wierzchem lub powozem.

Zapraszamy wszystkich, pragnących oderwać się od obowiązków dnia codziennego, pracy, szkoły, czy miejskiego zgiełku. Nasza propozycja spędzenia czasu w towarzystwie koni skierowana jest do młodych i starszych, rodzin z dziećmi, grup przyjaciół – dla każdego, kto lubi dobrą zabawę i chce nabrać pozytywnej energii, a przede wszystkim nauczyć się jazdy konnej.

Oferujemy:

– jazdę konną dla początkujących,
- jazdę konną w terenie dla zaawansowanych,
- naukę jazdy konnej z instruktorem, zajęcia z końmi od podstaw,
- treningi sportowe w skokach przez przeszkody,
- przejażdżki kucykiem dla najmłodszych,
- przejażdżki bryczką, po pięknej okolicy lub do konkretnie wybranego przez Państwa miejsca,
- kuligi i jazdę konną po śniegu
- imprezy integracyjne dla firm i szkół,
- ogniska i grille,
- oferujemy wspaniałe przejażdżki po malowniczej okolicy jak i również trening sportowy,
- obsługujemy pikniki rodzinne i festyny dla dzieci w regionie, udostępniamy konie
   z instruktorami na oprowadzanie oraz naukę jazdy podczas festynów i Świąt,
- wakacje w siodle,
- ferie zimowe

ZAJĘCIA HIPOTERAPII

Serdecznie zapraszamy na zajęcia hipoterapii prowadzone przez wykwalifikowanych hipoterapeutów.
Zajęcia odbywają się w dniach:
wtorek - piątek od 10:00 do 16:00,
sobota - niedziela – zapisy indywidualnie.

Cena:
Zajęcia indywidualne: 30 zł / 30 min.
Zajęcia grupowe – karnety: 10 zajęć – 270 zł,
5 zajęć – 150 zł + 1 jazda gratis
Zapisy przyjmuje Aleksandra Szynaka, tel. 785 454 331

Oferujemy Pensjonat dla koni

- obszerne boksy, przydomowe pastwiska i wybiegi dla koni, a dodatkowo fachową opiekę dostosowaną do potrzeb koni, sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę zootechników,

Posiadamy 9 koni rekreacyjnych, w tym 1 mały plus 1 kuc.

Doświadczeni instruktorzy

Zajęcia w naszej Stajni prowadzą doświadczeni i profesjonalni instruktorzy:

Mgr inż. Michał Kowalski – absolwent Olsztyńskiego wydziału Bioinżynierii Zwierząt na tamtejszym Uniwersytecie. Zootechnik ze specjalnością: hodowla koni i jeździectwo, technik hodowca koni. Pierwsze kroki w jeździectwie stawiał w rodzinnych stronach, w Stadzie Ogierów Bogusławice.
„Pasja stała się życiem a życie stało się pasją” – to jego dewiza, która pielęgnuje od 16 lat. W czasie studiów odbył praktyki m.in. cieszącej się sławą na całym świecie stadninie koni Zangerscheide (Belgia). Od 2004 roku czynny instruktor od 2010 także zawodnik dyscypliny skoków. Rok 2012 przyniósł mu tytuł Mistrza Polski Amatorów w skokach przez przeszkody. Od 2010 roku związany ze stajnią w Mortęgach jako instruktor i zawodnik.

Kinga Pajewska - studentka behawiorystki zwierząt w warszawskiej szkole Collegium Humanitatis ze specjalnością Psychologia psa i konia. Od najmłodszych lat miłośniczka zwierząt, szczególnie koni.
W ośrodku jeździeckim w Mortęgach, z którym związana jest do dnia dzisiejszego, stawiała swoje pierwsze kroki w jeździectwie. Pełna optymizmu, swobody oraz zdeterminowana w działaniu, pogłębia swoją wiedzę hipologiczną. W lipcu 2015 roku ukończyła kurs na instruktora jazdy konnej.

 

 

Służebnica Boża Magdalena Mortęska

Reprodukcja obrazu pochodzi z prywatnych zbiorów Państwa Aliny i Jana Szynaka

Służebnica Boża Matka Magdalena Mortęska urodziła się w 1554 roku, w Pokrzywnie, nieopodal Grudziądza. Pochodziła z rodziny senatorskiej - ojciec Melchior Mortęski, był starostą pokrzywieńskim i podkomorzym malborskim. Matka Elżbieta z Kostków była siostrą biskupa chełmińskiego Piotra Kostki. Poprzez Matkę Magdalena spokrewniona była z możnym rodem Kostków, w tym także ze św. Stanisławem Kostką z Rostkowa. Krewnymi Magdaleny Mortęskiej byli także: Anna Jagiellonka - żona Stefana Batorego, opat Jan Kostka z Oliwy, wojewoda pomorski Krzysztof Kostka. Nadmienić należy, iż oprócz pokrewieństwa z Piastowski rodem królewskim, Magdalena spokrewniona była z rodem Sapiechów, jednym z najpotężniejszych rodów magnackich w Polsce i na Litwie. Jej rodzona siostra Anna Ludwika wyszła za mąż za Ernesta Weihera, z którego rodu pochodzą założyciele Wejherowa. Jedną z posiadłości rodziny Mortęskich była wieś Mortęgi, położona niedaleko Lubawy.
Około 1560 r. po śmierci matki opiekę nad Magdaleną Mortęską sprawowała jej ciotka, wychowując ją w duchu religijności i surowości, ucząc ją prowadzenia domu oraz wszelkich obowiązków domowych. W wieku 12 lat Magdalena złożyła śluby czystości. Już wtedy myślała o wstąpieniu do klasztoru Benedyktynek, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem ojca, który „internował” ją do rodzinnego dworu w Mortęgach. Zastosował wobec niej surowe sankcje min. zakaz nauki czytania i pisania – co miało uniemożliwić wstąpienie do klasztoru. Młoda Magdalena znalazła nauczyciela w osobie pisarza dworskiego. Najpiękniejsze młodzieńcze lata spędziła w Mortęgach, u boku biskupa chełmińskiego Piotra Kostki, który przebywał w siedzibie biskupów chełmińskich w Lubawie.
W 1578 r. wbrew woli ojca, pod pretekstem wyjazdu na rekolekcje wstąpiła do chełmińskiego klasztoru benedyktynek, którego w 1579 roku została przełożoną. Jako gorliwa i bogobojna osoba zajęła się odbudową życia zakonnego. Dzięki swojej pobożności i przedsiębiorczości wyprowadziła zakon benedyktynek z kryzysu. Zreformowała regułę św. Benedykta, dopełniając kontemplacyjny charakter klasztoru o nauczanie, w tym dziewcząt. W zawiązanej tak "reformie chełmińskiej" benedyktynek kładła szczególny nacisk na wykształcenie mniszek, które musiały nauczyć się czytania i pisania po polsku i łacinie. Jednym z zadań klasztoru stało się prowadzenie edukacji dla dziewcząt – z nauką czytania, pisania, rachunków, śpiewu i robót ręcznych. Szkoły te przyczyniły się do rozwoju oświaty wśród kobiet pochodzenia szlacheckiego i mieszczańskiego. W 1589 uzyskała poddanie jej cysterskiego klasztoru w Żarnowcu, który zmieniła na benedyktyński i obsadziła mniszkami z Chełmna. W 1590 powstał podległy Mortęskiej klasztor w Nieświeżu. W 1603 roku ufundowała klasztor w Bysławku jako filię Chełmna, a w 1604 r. został jej podporządkowany klasztor we Lwowie. W latach 1604–1624 powstały z jej inicjatywy m.in. klasztory w Poznaniu, Jarosławiu, Sandomierzu, Sierpcu i Grudziądzu. W sumie kongregacja chełmińska za jej życia liczyła ponad 20 klasztorów. Powołała także seminarium duchowne w Poznaniu, kształcące kapelanów dla odnowionych klasztorów. Uczestniczyła w fundacji kolegium jezuickiego w Toruniu w 1593 r. Po kilku latach klasztory w Chełmnie i Toruniu rozwijały się tak szybko, że Matka Mortęska zaczęła wysyłać swoje siostry do innych klasztorów na terenie Polski, aby i tam zaprowadzić odnowione życie zakonne.
Zasługi Magdaleny Mortęskiej i jej znaczenie w Polsce epoki potrydenckiej było wielkie. Pozostawiła po sobie dwa dzieła zaliczane do kręgu literatury religijno-mistycznej. Pierwsze z nich to „Nauki duchowne” służące do postępu duchownego, stanowiące komentarz do Pisma Świętego; drugie - to „Rozmyślania o Męce Pańskiej”, uporządkowana według reguły benedyktyńskiej refleksja nad męką Chrystusa.
Magdalena Mortęska zmarła 15 lutego 1631 roku. Została pochowana w kościele klasztornym w Chełmnie pod głównym ołtarzem. Rodzice i brat Magdaleny Mortęskiej są pochowani w kaplicy przy Kościele Św. Anny w Lubawie. Już za życia biskupi i nuncjusze papiescy cenili Magdalenę za przestrzeganie reguł zakonnych. Kult Sługi Bożej Magdaleny zaczął się zaraz po jej śmierci. Dwukrotnie wznawiany proces beatyfikacyjny przerywany został przez zawieruchy dziejowe.
W dniu 18 grudnia 2015 roku Biskup Toruński Andrzej Suski wydał Edykt dotyczący procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej, Ksieni klasztoru benedyktyńskiego w Chełmnie, w którym poinformował, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom została złożona formalna prośba o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożej. Wszyscy wierni, którzy posiadają informacje, dokumenty lub pisma autorstwa Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej zobowiązani są do przekazania ich do Sądu Biskupiego w oryginale lub kopii autentycznej na adres:
Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej, ul. Łazienna 20, 87-100 Toruń

Aktualnie dzięki zaangażowaniu i wsparciu obecnych Właścicieli Pałacu proces beatyfikacyjny może zakończyć się w przeciągu kilkunastu miesięcy. Miejmy nadzieję, że nasze wspólne modlitwy sprawią, iż w najbliższym czasie będziemy świadkami uznania służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej za błogosławioną i za jej przyczyną będziemy mogli wypraszać dla nas wielu łask oraz umacniać naszą wiarę.

Kariera

Pałac Mortęgi Resort & SPA, poszukuje energicznych osób
do pracy na stanowiskach:

• Recepcjonista
• Portier
• Kucharz
• Pomoc Kuchenna
• Kelner
• Barman
• Pokojowa
• Fizjoterapeuta/Kosmetolog

Oferujemy:
• pracę w młodym dynamicznym zespole,
• atrakcyjne warunki zatrudnienia,
• pracę w prężnie rozwijającej się firmie.

Prosimy o wysłanie CV wraz z klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych zdnia 29.08.97. (Dz. U. Nr 133 poz. 883)."

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: info[@]palacmortegi.pl
lub osobiste doręczenie do hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt

Pałac Mortęgi
Mortęgi 3, 14-260 Lubawa

Recepcja / Rezerwacja Gości Indywidualnych
tel. +48 89 644 94 60
tel. +48 89 644 94 68
e-mail: recepcja[@]palacmortegi.pl

Imprezy okolicznościowe:
tel. +48 667 630 381
e-mail: managergastronomii[@]palacmortegi.pl

Konferencje:
tel. +48 667 630 031
e-mail: konferencje@palacmortegi.pl

Nowy właściciel Pałacu w Mortęgach – firma JS PPUH i E "Szynaka", pragnąc odtworzyć przedwojenną historię Pałacu, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób posiadających informacje, fotografie, książki oraz przedmioty związane z Pałacem o kontakt. W ramach podziękowania za udostępnione informacje oraz materiały, osoby, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat historii Pałacu, zostaną uhonorowane wpisem do "Kroniki pamiątkowej Pałacu w Mortęgach" oraz w planowanym opracowaniu książkowym na temat Pałacu.